Giới thiệu công ty

Sứ mệnh của HTK là mang lại cho khách hàng những giải pháp và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng. HTK ra đời trong hoàn cảnh năng lượng là yêu cầu bức thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Sự cần thiết …

chi tiết>

Sản phẩm mới