Giới thiệu

  Sứ mệnh của HTK là mang lại cho khách hàng những giải pháp và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng. HTK ra đời trong hoàn cảnh năng lượng là yêu cầu bức thiết cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Sự cần thiết đó là động lực giúp cho công ty phát triển.


  HTK cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm công nghệ năng lượng tân tiến nhất, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo.


  Sản phẩm công nghệ của HTK tập trung vào mục tiêu giải quyết vấn đề an ninh và an toàn năng lượng của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, mọi nhu cầu cá thể. Các sản phẩm đó là những hệ thống nguồn cung cấp, hệ thống nguồn dự phòng, hệ thống công nghệ đảm bảo nguồn.


  Tầm nhìn của HTK phủ khắp thị trường châu Á và châu Mỹ.


  Triết lý của HTK là giải pháp tốt đi đôi với lợi ích của khách hàng.


  HTK có lợi thế cạnh tranh đặc biệt nhờ có đội ngũ nhân viên sắc bén với công nghệ, năng động với mọi hoàn cảnh, trung thành với lợi ích chung.


  THÁI - HƯNG - KHANG : đó chính là cái mà chúng tôi mong muốn mang tới cho khách hàng.


  Hãy tin tưởng cho phép chúng tôi phục vụ.