`

Thư viện ảnh

Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lâu nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường

Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lâu nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường

Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lớn nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường

Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lớn nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường

Lưu điện chất lượng tốt nhất thị trường, dùng cho cửa cuốn < 1000 kg. OEM cho thương hiệu lớn. Kích điện. UPS cửa cuốn

- Emax được thiết kế chuyên dụng cho động cơ cửa cuốn, phù hợp với lưới điện và khí hậu Việt Nam. - Emax sử dụng linh kiện nhập khẩu chính hãng cùng với quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, khoa họ

Nhân lực bảo trì

Nhân lực bảo trì có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn cao là quan trọng nhất

rollingdoor cut out

Mặt cắt ngang của cửa cuốn

rollingdoor cut out 2

Tủ nạp Chloride FP-40R

Chloride FP-40R là tủ nạp acquy chuyên dụng nhằm bảo vệ thiết bị công nghiệp. FP-40R được thiết kế chế tạo dựa trên nền tảng thyristor, do đó cho phép độ tin cậy rất cao. Hệ thống vi xử lý thông tin

  • Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lâu nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường
  • Lưu điện cửa cuốn. cửa cuốn bị mất điện mà không có xích kéo thì nghỉ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lưu điện có thời gian chờ lớn nhất trên thị trường. UPS cửa cuốn chất lượng bền nhất thị trường
  • Lưu điện chất lượng tốt nhất thị trường, dùng cho cửa cuốn < 1000 kg. OEM cho thương hiệu lớn. Kích điện. UPS cửa cuốn
  • Nhân lực bảo trì
  • rollingdoor cut out
  • rollingdoor cut out 2
  • Tủ nạp Chloride FP-40R