Dịch vụ

DỊCH VỤ  » Chuyển giao công nghệ  » Nâng cấp công nghệ cho khách hàng
Nâng cấp công nghệ cho khách hàng

 

Sự phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi các hệ thống công nghệ thường xuyên được nâng cấp, chuyển đổi từ hệ thống cũ thời sang hệ thống hiện đại và mới hơn.


Dựa vào các tính năng sẵn có và dựa vào nhu cầu phát triển nghiệp vụ hiện tại cũng như các phát sinh trong công tác quản trị doanh nghiệp, HTK giúp cho khách hàng nâng cấp và chuyển đổi hệ thống hiện tại lên hệ thống mới phù hợp với nhu cầu đặt ra.

» Các dịch vụ thương mại liên quan