Dịch vụ

DỊCH VỤ  » Thiết kế Kỹ Thuật  » Thiết kế theo yêu cầu
Thiết kế theo yêu cầu

 

Với đội ngũ kỹ sư tốt nghiệp từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam (Bách Khoa Hà Nội, Hàng Hải, Giao thông vận tải, Xây dựng..), chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế theo yêu cầu khách hàng.


Khách hàng chỉ cần đạt ra yêu cầu về sản phẩm, quy trình công nghệ. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm lên thiết kế bám sát các yêu cầu đó và với tổng mức đầu tư kinh tế nhất đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.